LARGE
- Design av en ny logotyp samt en grafisk profil.
- Original för Visitkort
- Original för A4 papper
- Original för C4 kuvert
- Original för C5 Kuvert
- Levereras på CD
Pris: 11990 kr
MEDIUM
- Design av en ny logotyp
- Design av visitkort
- Tryck av 500 visitkort
- Produktion av en "Micro" Informationssida
Pris: 6990 kr
SMALL
- Design av en ny logotyp
- Levereras på CD
Pris: 4990 kr
Varför man ska ha en logotyp?

Om du funderar på att skaffa en logotyp, tänk då på följande. Din logotyp ÄR ditt företag. Din logotyp representerar oavsett sammanhang dig, ditt företag och företagets hela verksamhet - dygnet runt. När du eller någon representant för ditt företag inte är på plats ska företagets logotyp berätta för nya och gamla kunder vilken verksamhet ditt företag driver samt varför de ska välja just er.


Din logotyp är ditt företag

Alla företag, stora som små måste har en ”image” gentemot sina kunder och leverantörer. En image kan vara medvetet framtagen eller inte, men den finns alltid där. Man skulle kunna säga att en image är lite som ett rykte. ”Ryktet” är den bild omvärlden har av ett företag. Det kan vara starkt eller svagt, positivt, negativt eller neutralt och uppstår genom personlig kontakt med representanter för företaget, besökslokaler, visitkort, korrespondens, annonsering eller företagets webbplats.
Är imagen ogenomtänkt och bristfällig och ryktet dåligt är det risk att företaget inte syns, att det helt enkelt försvinner i mängden. Om imagen istället är genomtänkt och målmedvetet framtagen är mycket vunnet. Logotypen bidrar till en stor del av företagets image. Och hur potentiella kunder ser på företaget. Om kunden tycker att imagen ser bristfällig ut är risken stor att kunden redan i ett tidigt skede väljer att gå till en konkurrent istället.


Det är inte dyrt med en professionell logotyp

För att förstå det arbete som måste läggas ner för att ta fram en bra och professionell logotyp kan det vara bra att känna till hela processen.

Som första steg tar kreatören in information om företaget för att få en representativ bild av företagets själ och verksamhet. I nästa steg hämtar kreatören in kompletterande information från andra källor. Exempelvis om företagets konkurrenter, vad verksamheten går ut på och branschen i övrigt. I tredje steget tar kreatören fram skisser och arbetar utifrån dem med beställaren. När diskussionen är klar tar kreatören fram ett original eller ett korrektur som får godkännas av beställaren. Det är hela denna process som kostar då man tar fram en professionell logotyp.

Många företag, speciellt mindre företag faller lätt i fällan och spar in på kostnaderna genom att själva ta fram sin logotyp. Ett misstag som kan komma att kosta mångfaldigt mer, än vad en professionell logotyp skulle ha kostat från början. Detta i form av bristande kundunderlag.


Ett sista argument för att du ska skaffa en logotyp till ditt företag

Hela poängen med en logotyp är att allt som kommer från företaget andas samma image och själ. Företagsnamnet blir lätt att känna igen och lätt att komma ihåg. Kom ihåg att reklam handlar om upprepning, så missa inte chansen att synas. För syns man inte så finns man inte…
Din:Kon    -    Almstigen 10    -    261 40 Landskrona    -    (SWE)    -    +46(0)76 765 31 22    -    info@dinkon.com    -    http://www.dinkon.com