E-HANDEL

E-handel - Vägen till lönsamhet

Vårt fokus är kundnytta, där målsättningen är att öka kundens lönsamhet och skapa nya affärsmöjligheter. Det stora lönsamhetslyftet kommer vanligtvis efter att ett professionellt utformat och genomtänkt e-handelssystem implementerats. Marknaden är stor och växer årligen med tvåsiffriga tal. E-handelns omsättning uppgick år 2011 till 77 miljarder och enligt en undersökning av DIBS, e-Commerce survey 2011, hade 93 % av de svenska internetanvändarna, någon gång handlat via internet under de senaste 6 månaderna. Besökarna är dock kräsna och en förutsättning för att man ska lyckas motivera till shopping, är att e-handelslösningen är tilltalande och att besökarna enkelt kan navigera och få den service och tillgänglighet de förväntar sig.

Vi utformar systemet som du vill

På Din:Kon arbetar vi både med enklare standardlösningar och skräddarsydda e-handelsplatser, där utformningen av lösningen bygger på beställarens affärsmässiga förutsättningar och de prioriterade målgrupper som man vänder sig till. I varje projekt, stort eller litet, utgår vi från verksamhetens specifika behov för att nå ökad försäljning och vad som krävs för att nå uppsatta mål. En genomtänkt unik design, hög konverteringsgrad och integration mot befintliga affärssystem är viktiga ingredienser för att nå framgång och affärsnytta.

Som leverantör av e-handelsplatser erbjuder Din:Kon:

  • Helhetsåtagande från idé och konceptutformning till drift och support av utvecklad e-handelsplats
  • Kompetenta erfarna projektledare och drivna designers
  • Erfarenhet från ett stort antal webbprojekt
  • Erfarenhet från flertalet e-handelsplattformar
  • Integration mot affärssystem
  • Mobila lösningar för e-handel
  • Kundfokus med målsättning att nå långsiktiga kundrelationer

Intresserad av e-handel?
Tveka inte, ta kontakt med oss idag.